Muzeum Zamku Krzyżtopór w Ujeździe - jako multimedialny spacer śladami Ossolińskich

Instytucja Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.4 "Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego" Osi Priorytetowej  4 "Dziedzictwo Naturalne i Kulturowe" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn. Muzeum Zamku Krzyżtopór w Ujeździe - jako multimedialny spacer śladami Ossolińskich.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do zasobu dziedzictwa kulturowego regionu poprzez podniesienie atrakcyjności oferty Muzeum Zamku Krzyżtopór w Ujeździe. Całkowity koszt projektu wynosi 2 191 971,41 zł w tym dofinansowanie z EFRR 1 329 579,28 zł.