TRASA ZIELONA: TRASA ZWIEDZANIA BASTIONÓW

1.1. Początek trasy. Wejście z dziedzińca głównego po lewej stronie schodami do góry.
1.2. Wyjście na bastiony. Pałac otaczają fortyfikacje w postaci wału ziemnego, umocnionego murem kamiennym, usypanego na planie pięcioboku, z pięcioma bastionami w narożnikach. Bastiony stanowiły miejsce dla obrońców i do ustawiania dział. Ich kształt, wielkość i usytuowanie umożliwiały prowadzenie skutecznego ostrzału we wszystkich kierunkach. Symboliczne nazwy bastionów zachowały się na najstarszym planie Krzyżtoporu.
1.3. Bastion „Szary mnich”. Na wprost widać następny bastion „Korona”. Z bastionu „Korona” widać:POZOSTAŁOŚCI OGRODÓW włoskich, które zajmowały powierzchnię ok. 1,7 ha. Do dziś zachowały się ruiny altany ogrodowej, murki i dwie kamienne sadzawki, w kształcie eliptycznym i czterolistnym. Odtworzono niektóre alejki, prezentujące pierwotny podział kwater. MOGIŁĘ w cieniu dwóch drzew, upamiętniającą 19 Polaków z Ostrowca Świętokrzyskiego, rozstrzelanych w tym miejscu przez Niemców w 1944 roku w odwecie za ostrzelanie przez partyzantów samochodu okupacyjnego starosty opatowskiego. W wyniku ostrzału zginęła ciężarna żona starosty.
1.4. Bastion „Wysoki rondel” lub „Wielki barbakan” i wieża ośmioboczna.
1.5. Bastion „Oto dla Ciebie”.
1.6. Do wyjścia. Bastion „Smok”. Ta część fortyfikacji po przeprowadzeniu szczegółowych badań została zaadaptowana na potrzeby wybudowania sali muzealnej i mniejszej sali multimedialnej. Wewnątrz znajdują się również duży hol i toalety, dostępne z dziedzińca głównego po prawej stronie. Obok bastionu „Smok” znajduje się zejście na dół na dziedziniec.