TRASA GRANATOWA I NIEBIESKA: TRASA ZWIEDZANIA OFICYNY I PAŁACU

2.1. Początek trasy. Wejście z dziedzińca głównego po lewej stronie.
2.2. Wyjście na piętro schodami.
2.3. Na piętrze w budynku bocznym, gospodarczym mieściły się prawdopodobnie pokoje gościnne i dla służby. Wnętrze było pierwotnie podzielone ściankami działowymi na pokoje przechodnie w układzie amfiladowym. W murze od strony dziedzińca zachowały się piece, kominek i kanały grzewcze.
2.4. Wieża ośmioboczna. W górnych kondygnacjach w wieży znajdowały się gabinety Ossolińskich z biblioteką, a pomiędzy nimi w stropie – wg licznych przekazów – legendarne szklane akwarium z egzotycznymi rybami.
2.5. Sala balowa i jadalna. Były najbardziej reprezentacyjnymi pomieszczenia w pałacu, tu odbywały się uczty i bale. Sala balowa mieściła się prawdopodobnie nad salą jadalną (widoczny jest poziom, na którym znajdował się strop) i zajmowała dwie górne kondygnacje. Dalej przechodzi się aluminiową kładką i kręconymi schodami na dół na poziom parteru.
2.6. W tym miejscu znajdowała się kuchnia z aneksem i kredens, czyli pomieszczenie, w którym trzymano zastawy stołowe. Widać zachowany oryginalny piec i komin piecowy.
2.7. Dziedziniec gospodarczy, kuchenny.
2.8. Wyjście z dziedzińca gospodarczego bramą z kamiennymi odbojnicami, umożliwiającą dowóz towarów.
2.9. Wejście bramą do sieni przejazdowej wokół dziedzińca eliptycznego. DZIEDZINIEC ELIPTYCZNY znajduje się w środku części pałacowej i wyróżnia się bogatą dekoracją fasady: boniowaniem tynku, niszami prostokątnymi oraz w kształcie okrągłym i czterolistnym, w których pierwotnie umieszczone były wizerunki przedstawicieli rodzin magnackich, spokrewnionych z Ossolińskimi, a poniżej podpisy. Dominującym elementem zdobniczym jest motyw łuku triumfalnego. Patrząc w górę widać zarys najwyższej kondygnacji, przypominający dziurkę od klucza.
2.10. Przejście z sieni do pomieszczeń z rekonstruowanymi półokrągłymi sklepieniami, a następnie na parter budynku bocznego, gdzie znajdowały się pomieszczenia o przeznaczeniu gospodarczym. W połowie sali znajduje się platforma, z której można oglądać wyeksponowany fragment oryginalnej posadzki ceglanej.

TRASA BŁĘKITNA: TRASA ZWIEDZANIA ŹRÓDŁA I OGRODÓW

3.1. Początek trasy. Zejście z poziomu parteru za dziedzińcem eliptycznym korytarzem na dół do wieży ośmiobocznej.
3.2. Do ogrodów. Obecnie wyjście do ogrodów jest zagrodzone kratą. Można do nich dojść po wyjściu z zamku za ogrodzeniem.
3.3. Bastion „Wysoki rondel”. Ogrody zamkowe (patrz: 1.3.).
3.4. Do zamku. Wejście bramą w murze obronnym.
3.5. Do wyjścia. Wyjście korytarzem na górę na dziedziniec eliptyczny.