Dziękujemy Wam za 2023 rok

Serdecznie dziękujemy Wszystkim, którzy współpracowali z nami przy organizacji wydarzeń, jakie odbywały się w Zamku Krzyżtopór w 2023 roku☺
Dziękujemy Burmistrzowi Miasta i Gminy Iwaniska Panu Markowi Stańkowi oraz Sekretarz Miasta i Gminy Iwaniska Pani Wiesławie Słowik za zaufanie, obecność i współpracę przy organizowaniu każdego wydarzenia.
Dziękujemy za udział w imprezach Kołom Gospodyń Wiejskich oraz Ochotniczym Strażom Pożarnym z terenu miasta i gminy Iwaniska, dziękujemy Instytucją z którymi współpracujemy, dziękujemy za współorganizowanie imprez plenerowych Agencji Artystycznej Amatum, Agencji Artystycznej „ZAWISZA”, Chorągwi Rycerskiej Ziemi Sandomierskiej, Bractwom Rycerskim, Szefowi Kuchni Panu Arturowi Sarnkowi, Agencji Eventów Historycznych „Sarmata”, Centrum Dawnych Sztuk Walk. Dziękujemy Wszystkim darczyńcom, sponsorom i dobrym duszą, które wspierały nasze działania, wszystkim zaproszonym gościom, którzy zaszczycali nas swoją obecnością podczas wydarzeń.
Przede wszystkim serdecznie dziękujemy Wam Drodzy Turyści, to Wy dajecie nam motywację do pracy i dalszego rozwoju, dziękujemy Wam za wszystkie oceny w Map Google, dzięki którym po raz kolejny otrzymaliśmy Złotą Pinezkę. Dziękujemy Polskiej Organizacji Turystycznej za wyróżnienie Zamku Krzyżtopór jako Najlepszy Produkt Turystyczny 2023 roku.
Kochani Turyści to dzięki Wam nasz Zamek tętni życiem! Dziękujemy, że jesteście częścią naszej zamkowej rodziny🏰
Do zobaczenia w 2024 roku☺