Regulamin zwiedzania

Regulamin zwiedzania Zamku Krzyżtopór w Ujeździe

I. Informacje ogólne:

 1. Godziny otwarcia zamku:
 • w sezonie turystycznym od 1 kwietnia do 31 sierpnia od 8.00 do 20.00
 • w sezonie turystycznym od 1 września do 31 października od 8.00 do 18.00
 • poza sezonem turystycznym od 1 listopada do 28 lutego w godzinach od 8.00 do 16.00
 • poza sezonem turystycznym od 1 marca do 31 marca w godzinach od 8.00 do 18.00
 1. Podstawą wejścia na Zamek Krzyżtopór w Ujeździe jest posiadanie biletu wstępu tj.  paragonu z kasy fiskalnej lub zaproszenia zwiedzającego, określającego datę.
 2. Zakup biletu oznacza akceptacje regulaminu zwiedzania Zamku Krzyżtopór ze szczególnym  uwzględnieniem zachowania środków bezpieczeństwa poruszania się po obiekcie.
 3. Akceptacja regulaminu oznacza przyjęcie na siebie (zwiedzającego) wyłącznej odpowiedzialności za skutki poruszania się po obiekcie.
 4. Bilet jednorazowy upoważnia wyłącznie do jednokrotnego wejścia na teren na Zamku Krzyżtopór.
 5. Sprzedaż biletów uprawniających się do zwiedzania zostaje zakończona na 1 godzinę przed zamknięciem punktu kasowego . Wiąże się to bezpośrednio z faktem, że ostatnie wejście na Zamek możliwe jest najpóźniej na godzinę przed zamknięciem obiektu.
 6. Szczegółowe informacje dotyczące organizowanych imprez oraz cen biletów będą zamieszczane w gablotach informacyjnych znajdujących się przed wejściem do Zamku Krzyżtopór, w kasach biletowych oraz na stronie internetowej: www.krzyztopor.org.pl
 7. Parking w rejonie obiektu wyłącznie dla zwiedzających Zamek Krzyżtopór – bezpłatny (niestrzeżony).
 8. Toalety dla zwiedzających - wewnątrz zamku - bezpłatne.
 9. Obiekt jest częściowo przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
 10. Apteczka znajduje się w sklepiku, w kasie przy wejściu na teren obiektu oraz w holu znajdującym się przed wejściem do sali balowej.

II. Zwiedzanie Zamku Krzyżtopór w Ujeździe:

 1. Odbywa się codziennie z wyłączeniem określonych wcześniej dni:
 • 1 stycznia każdego roku (Nowy Rok)
 • Wielka Niedziela (Święta Wielkanocne)
 • 1 listopada każdego roku (Wszystkich Świętych)
 • 25-26 grudnia każdego roku (Święta Bożego Narodzenia)
 1. Zamek Krzyżtopór można zwiedzać wyłącznie po wyznaczonych trasach turystycznych według wyznaczonego kierunku:
 • Indywidualnie
 • Grupowo
 • Z usługą przewodnika - zwiedzanie odbywa się po wcześniejszej rezerwacji.

Ze względu konserwatorskich bądź organizacyjnych trasa zwiedzania może być zmieniona, skrócona lub zamknięta.

Zmiana trasy zwiedzania bądź jej ograniczenie nie pociąga za sobą skutków w postaci zmian (obniżenia) cen biletów wejściowych.

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, dozwolone jest wejście do obiektów z psem asystującym tj. z odpowiednio wyszkolonym i specjalnie oznaczonym psem, w szczególności z psem przewodnikiem osoby niewidomej lub niedowidzącej oraz psem asystentem osoby niepełnosprawnej ruchowo, na poniższych zasadach:
  1. wprowadzenie psa asystującego jest uzależnione od okazania dokumentu potwierdzającego status psa (certyfikatu) i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych;
  2. pies asystujący powinien być wyposażony w uprząż;
  3. osoba niepełnosprawna ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez psa asystującego, z którego pomocy korzysta.
 2. W przypadku chęci zwiedzania zamku z usługą przewodnika indywidualne lub w grupach zorganizowanych, konieczne jest dokonanie wcześniejszej rezerwacji i wskazanie proponowanego terminu i godzin zwiedzania poprzez informacje telefoniczna – 15 860 11 33, elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Grupy posiadające wcześniejszą rezerwację będą obsługiwane poza kolejnością.
 3. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego terminu zwiedzania, usługi przewodnika lub innej usługi, należy powiadomić IKZK w Ujeździe telefonicznie lub e-mailowo.
 4. Nocne zwiedzanie Zamku Krzyżtopór (wersja STANDARD) odbywać się będzie od kwietnia do końca listopada każdego roku w każdą drugą i ostatnia sobotę miesiąca:
 • od 1 kwietnia do 31 sierpnia w godzinach od 21.00 do 23.00
 • od 1 września do 30 listopada w godzinach od 20.00 do 22.00

poprzedzone wcześniejszą rezerwacją, telefoniczną, pocztową lub elektroniczną w celu zebrania określonej liczby zwiedzających (nie mniej niż grupa 20-to osobowa). W celu  zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa turystom, zwiedzanie nocne będzie odbywać się wyłącznie z usługą przewodnika.
Nie dopuszcza się nocnego zwiedzania obiektu w formie indywidualnej.
Nocne zwiedzanie Zamku Krzyżtopór (wersja PREMIUM) odbywać się będzie od kwietnia do końca listopada każdego roku w terminach określonych przez Organizatora w grupach nie mniejszych niż 40 osób. Sprzedaż biletów będzie prowadzona na pół godziny przed rozpoczęciem nocnego zwiedzania obiektu.

III. Przepisy porządkowe:

 1. Na terenie Zamku obowiązuje ruch pieszych, wprowadzanie na teren zamku rowery należy pozostawić w wyznaczonych miejscach (stojak na rowery) przed wejściem do zamku. IKZK w Ujeździe ni ponosi odpowiedzialności za pozostawione rowery.
 2. Podczas zwiedzania bezwzględnie ZAKAZUJE SIĘ !:
 • wnoszenia ostrych przedmiotów, broni palnej
 • przebywania na obiekcie po godzinach zwiedzania
 • palenia tytoniu, wnoszenia - spożywania alkoholu lub narkotyków
 • wprowadzania i wnoszenia zwierząt - z wyłączeniem psa przewodnika
 • dotykania eksponatów i elementów wystroju wnętrz
 • oddalania się od grupy przed zakończeniem zwiedzania
 • wchodzenia do pomieszczeń nie przeznaczonych do zwiedzania
 • rozpalania ognisk bez zezwolenia
 • hałaśliwego zachowania, biegania
 • wspinania się na mury
 • dewastacji elewacji zamku
 1. Instytucja Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione, zagubione rzeczy na terenie zamku. 
 2. Zobowiązujemy zwiedzających do przestrzegania zasad p.poż., bhp. Oraz postępowania zgodnego z ogólnie przyjętymi normami dobrego zachowania w miejscach publicznych.

IV. Zasady bezpieczeństwa:

 1. Poruszanie się po zamku wymaga zachowania szczególnej ostrożności ze względu na fakt, iż substancja murów ulega ciągłej erozji. 
 2. Ze względu bezpieczeństwa należy poruszać się wzdłuż murów w odległości nie mniejszej niż 150 cm, wyłącznie po wyznaczonych trasach zwiedzania. Administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, które mogą wystąpić po za trasami zwiedzania.
 3. W miejscach zaciemnionych, z ograniczoną widocznością zalecamy używać latarek (trasa czerwona)
 4. Administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia powstałe z winy zwiedzającego poruszającego się po obiekcie poza wyznaczonymi trasami zwiedzania
 5. Dzieci, po obiekcie, mogą poruszać się wyłącznie pod opieką rodziców lub prawnych opiekunów, którzy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo. 
 6. Dzieci do 13 roku życia wstęp na teren obiektu tylko z opiekunem.
 7. Opiekunowie dzieci i młodzieży szkolnej zobowiązani są do ścisłego nadzoru nad grupą w trakcie zwiedzania oraz do współpracy z przewodnikiem po zamku. 
 8. Osoby wchodzące na teren Zamku Krzyżtopór oraz ich bagaż w uzasadnionych przypadkach mogą zostać poddane kontroli przez pracowników IKZK w Ujeździe bądź pracowników agencji ochrony chroniących obiekt.
 9. W trakcie zwiedzania należy stosować się do poleceń wydawanych przez pracowników agencji ochrony lub pracowników bezpośredniej obsługi ruchu turystycznego na zamku.
 10. Osoby nietrzeźwe lub zachowujące się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu, zakłóca porządek zwiedzania przez innych turystów, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych będą wypraszane poza obiekt.
 11. Z uwagi na utrudnienia architektoniczne zaleca się zwiedzającym noszenia wygodnego płaskiego obuwia.
 12. Za uszkodzenie ciała i  wypadki  wynikające z naruszenia regulaminu odpowiada poszkodowany.

V. Zgody Dyrektora Instytucji Kultury wymaga:

 1. Wjazd samochodów, motocykli, motorowerów na teren Zamku Krzyżtopór
 2. Prowadzenie działalności gospodarczej (akwizycja) oraz artystycznej
 3. Organizowanie akcji reklamowych
 4. Organizowanie uroczystości i ceremonii
 5. Wykonywanie i wykorzystywanie filmów i fotografii przedstawiających eksponaty, wnętrza i architekturę Zamku Krzyżtopór w Ujeździe w celach komercyjnych,
 6. Fotografowanie z użyciem maszyn i urządzeń latających ( dron, balon, itp. ) posiadających licencję.

Informacje uzupełniające można uzyskać pisząc na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

VI. Osoby uprawnione:

1. do biletu ulgowego:

(po okazaniu legitymacji lub dokumentu potwierdzającego wiek lub rodzaj ulgi)

 • młodzież szkolna
 • emeryci, renciści, osoby niepełnosprawne
 • kombatanci
 • dziennikarze
 • pracownicy innych instytucji kultury i muzeów