Muzeum Zamku Krzyżtopór w Ujeździe - jako multimedialny spacer śladami Ossolińskich

Instytucja Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.4 "Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego" Osi Priorytetowej  4 "Dziedzictwo Naturalne i Kulturowe" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn. Muzeum Zamku Krzyżtopór w Ujeździe - jako multimedialny spacer śladami Ossolińskich.

Czytaj więcej

Zamek Krzyżtopór markowym produktem turystycznym Województwa Świętokrzyskiego

Zamek Krzyżtopór markowym produktem turystycznym Województwa Świętokrzyskiego to inwestycja warta niespełna 12 ml złotych, dofinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego realizowany w latach 2010 - 2013. Przedmiotem projektu była renowacja, uatrakcyjnienie i promocja Zamku Krzyżtopór w Ujeździe.

Czytaj więcej

Nowoczesny senior

Nowoczesny senior - projekt współfinansowany przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki -Działanie 9.5 "Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich". Projekt był realizowany przez Instytucje Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe od września 2012r do marca 2013r. Łączna wartość projektu 49.802zł.

Czytaj więcej

Bliżej przeszłości Zamku Krzyżtopór

Bliżej przeszłości Zamku Krzyżtopór - projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, Działanie 413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Projekt został zrealizowany w 2010 r. za kwotę 27,500 zł. którą przeznaczono na zakup:

Czytaj więcej