Zamek Krzyżtopór markowym produktem turystycznym Województwa Świętokrzyskiego

Zamek Krzyżtopór markowym produktem turystycznym Województwa Świętokrzyskiego to inwestycja warta niespełna 12 ml złotych, dofinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego realizowany w latach 2010 - 2013. Przedmiotem projektu była renowacja, uatrakcyjnienie i promocja Zamku Krzyżtopór w Ujeździe.

Czytaj więcej

Nowoczesny senior

Nowoczesny senior - projekt współfinansowany przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki -Działanie 9.5 "Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich". Projekt był realizowany przez Instytucje Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe od września 2012r do marca 2013r. Łączna wartość projektu 49.802zł.

Czytaj więcej

Bliżej przeszłości Zamku Krzyżtopór

Bliżej przeszłości Zamku Krzyżtopór - projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, Działanie 413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Projekt został zrealizowany w 2010 r. za kwotę 27,500 zł. którą przeznaczono na zakup:

Czytaj więcej