Nowoczesny senior

Nowoczesny senior - projekt współfinansowany przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki -Działanie 9.5 "Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich". Projekt był realizowany przez Instytucje Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe od września 2012r do marca 2013r. Łączna wartość projektu 49.802zł.

Działaniami obciętych było 30 seniorów z terenu gminy Iwaniska, członków "Klubu Seniora' działającego od 2010 roku. Uczestnicy skorzystali z następujących form zajęć:

- Florystyka i bukieciarstwo- 80 godz.

- Wikliniarstwo- 40 godz.

- Aerobik z elementami tańca towarzyskiego - 80 godz.

W ramach prowadzonych zajęć były zorganizowane 2 wystawy: -16 grudnia 2012r. - Wystawa świąteczna prezentująca kompozycje kwiatowe, stroiki świąteczne oraz dekoracje choinkowe wykonane na zajęciach z bukieciarstwa i florystyki. - 17 marca 2013r.- Wystawa wielkanocna, na której zwiedzający mogli podziwiać prace powstałe na zajęciach z wikliniarstwa, koszyczki, dzbanki, pudełka oraz ozdobne jajka, króliczki i baranki.

Na zakończenie projektu wszyscy uczestnicy zajęć wzięli udział w wycieczce do Muzeum Wsi Kieleckiej. Wyjazdowi towarzyszyły warsztaty z bibułkarstwa i wikliniarstwa. Wszystkie materiały do realizacji działań, zostały zakupione w ramach projektu.