Przebieg i charakter sesji należy każdorazowo uzgodnić z administratorem obiektu.