Świętokrzyska Karta Seniora

Świętokrzyska Karta Seniora obowiązuje na Zamku Krzyżtopór w Ujeździe

21 września 2016r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach zainaugurowano projekt Świętokrzyska Karta Seniora. Założenia projektu przedstawili Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas oraz Doradca Marszałka ds. Seniorów Jerzy Pyrek, a do korzystania z usług zapraszali seniorów przedstawiciele firm, które są partnerami projektu. Do korzystania z uprawnień wynikających ze Świętokrzyskiej Karty Seniora uprawniona jest każda osoba zamieszkała na terenie Polski, która ukończyła 60 lat lub więcej. Dokumentem potwierdzającym możliwość skorzystania z przywilejów wynikających z karty, jest ważny dowód osobisty. Porozumienie o współpracy w zakresie realizacji projektu w dniu 21 września 2016r. podpisali Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas oraz Dyrektor Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe Janusz Wójcik.

Instytucja Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe, jako partner projektu, oferuje seniorom zniżki na zakup biletów wstępu zgodnie z obowiązującym cennikiem jako bilet ulgowy.

 

szczegóły projektu - http://www.sejmik.kielce.pl/urzad/dla-seniorow/554-swietokrzyska-karta-seniora