Karta zgłoszenia - Przegląd Pieśni i Piosenek Patriotycznych