Regulamin Przeglądu Pieśni i Piosenek Patriotycznych - str. 1