Moje kwalifikacje - Mój sukces

Moje kwalifikacje - Mój sukces

Instytucja Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe zachęca do zgłaszania udziału w kursie kwalifikacyjnym w ramach programu ,,Moje kwalifikacje – mój sukces”. Kurs będzie odbywał się na zamku Krzyżtopór w Ujeździe.
Jesteś zainteresowany/a z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem, podnoszeniem kwalifikacji zawodowych? Zgłoś się na BEZPŁATNY kwalifikacyjny kurs zawodowy!


Dla osób pełnoletnich, zamieszkałych pracujących lub uczących się na terenie gminy Iwaniska i powiatu opatowskiego proponujemy udział w kwalifikacyjnym kursie zawodowym INF.03, ,,Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.”

  • Kwalifikacyjny kurs zawodowy z zakresu INF.03 trwa 380 godzin/grupa.
  • Kurs INF.03 przewidziany jest dla dwóch 12-osobowych grup.
  • Zajęcia realizowane będą w formie 48 spotkań (w tym 44 spotkania po 8 godzin i 4 spotkania po 7 godzin), w formie zaocznej
  • Zakres tematyczny: BHP, podstawy informatyki, projektowanie stron internetowych, projektowanie i administrowanie bazami danych, programowanie aplikacji internetowych, język obcy zawodowy, kompetencje personalne i społeczne, organizowanie pracy małych zespołów.
  • UP zobowiązani są odbyć praktyki zawodowe w wymiarze 140h.
  • Kursy będą kończyć się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem dokumentu potwierdzającego nabycie (podniesienie) kwalifikacji/kompetencji.

Szczegóły oraz bliższe informacje na stronie https://www.humaneo.pl/dzialalnosc/projekty/moje-kwalifikacje-moj-sukces/ oraz w siedzibie Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe tel 511453697