Ucho igielne

Ucho igielne

Ucho igielne - Opera na Zamka - Strauss Ensemble oraz Renata Drozd, Jakub Milewski, Arkadiusz Jakus.

To zespół muzyki wiedeńskiej działający od 1999 roku. Tworzą go w większości muzycy Filharmonii Świętokrzyskiej. Od początku
istnienia Strauss Ensemble cieszy się popularnością i uznaniem krytyki. Repertuar zespołu jest bardzo bogaty i zróżnicowany.
Składa się na niego kilkaset utworów, w tym muzyka Straus sów, walce, polki, galopy, marsze, czardasze, fokstroty, muzyka
popularna (np. The Beatles), filmowa, taneczna i musicalowa.