Kalendarz wydarzeń

Majówka w Krzyżtoporze
Od Sobota 01 Maj 2021
Do Poniedziałek 03 Maj 2021

01-2.05.2021 – Sprawni  jak Rycerze

- Pokazy walk bronią białą

- Pokaz działania muszkietu

- Strzelanie z łuku

- Rycerski ring

- Pokaz żonglerki pochodniami

- Warsztaty musztry, tańca dworskiego

- Ekspozycja dawnego uzbrojenia

Duchy w Krzyżtoporze – nocne

zwiedzanie STANDARD

03.05.2021 – Lekcja archeologii gminy Iwaniska

- Pogadanka na temat archeologii gminy

- Techniki lepienia z gliny

- Stoisko "Narzędzia z okresu neolitu"